_DSC5545.jpg
 

MOD EN
#BEDREFREMTID

Høj faglighed • erfarne undervisere • trygge rammer

 

Høje Taastrup Privatskole skal være et positivt alternativ til folkeskolen

Skolens miljø

Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

Faglige kundskaber

HTPS vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk, engelsk og matematik. 

social kompetence og ansvar

Eleverne skal opnå social kompetence, så de kan begå sig i det danske samfund. Elever skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

forældre-samarbejde

Skole/hjem-samarbejdet er vigtigt for, at eleverne oplever en helhed i hverdagen.        Der afholdes et forældremøde og to forældrekonsultationer årligt for alle. Ved faglige, personlige eller sociale problemer indkaldes forældrene til samtale efter behov. Skolen lægger vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kulturelle baggrund og retten til at være forskellig respekteres og underbygges.

respekt og demokrati

Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen samt andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen skal indeholde elementer af dette.   Skolen skal generelt afspejle samfundet uden for skolen. Dog skal der være plads til mindre forskelle.

Afgangselever

Afgangseleverne skal så vidt muligt optages på ungdomsuddannelserne. Gennem uddannelse opnås bedre integration.

 

× Vedtægter  

× VÆRDIGRUNDLAG          

× Tilsyn

× APV


 

Kontakt

+45 6914 9414
info@htps.dk
CVR: 34678960

Adresse

Høje Taastrup Privatskole
Erik Husfeldtsvej 2a
2630 Taastrup

Kontortid

Man-Tors
08.10 – 15.30

Fredag
08.10 – 15.00

Seneste Nyt

Undervisning

Indmeldelse

Bemærk: Tilmelding til Høje Taastrup Privatskoles venteliste er ingen garanti for, at dit barn bliver optaget på Høje Taastrup Privatskole. Men ved tilmeldingen sikrer du dig, at du løbende bliver holdt orienteret om dit barns mulighed for optagelse på Høje Taastrup Privatskole. Har du problemer med tilmeldingen, kontakt da venligst skolens kontor. Du kan også sende en mail til: info@htps.dk. NB: Elever som udmeldes i løbet af skoleåret, kan som princip ikke optages på skolen igen.

Ny elev

Vejledning om optagelse
Ved at ønske sit barn optaget på Høje Taastrup Privatskole tilslutter man sig som forældre til skolens målsætning og værdigrundlag, og som forældre har en positiv forventning og tillid til samarbejdet med skolen.

Ansøgning
Man skal bruge NemID for at kunne skrive dit barn op. Gebyr kr. 100. Derefter vil man, såfremt der er plads på det søgte klassetrin, få nærmere besked. Hvis ikke der er plads, vil man komme på venteliste.

Optagelse til 0.klasse
Man skriver sig blot på venteliste, så vil man få nærmere besked i foråret før skolestart.

Optagelse 1.-9. klasse
Når man søger optagelse til 1.-9.klasse vil man blive skrevet på en venteliste, og indkaldt til en optagelsessamtale, når der plads på det pågældende klassetrin.

Venteliste
Ventelistesystemet opdaterer årligt det klassetrin barnet aldersmæssigt svarer til - Det er derfor vigtigt det er opdateret korrekt af forældrene. 
Dvs. Får man ikke tilbudt en plads til 0. klasse, vil man automatisk rykke videre på listen året efter og stå på venteliste til en plads i 1. klasse osv. indtil man forhåbentlig får plads.

Betalingsbetingelser
-Barnet er først skrevet op når 100 kr. er indbetalt.
-Beløbet kan ikke refunderes.
-Der ydes ikke søskende rabat til SFO og Skolebus.
-Elever der er tilmeldt til SFO samt Skolebus skal betale 750 kr. pr. måned samlet.
-Skolepenge er kr. 950 som betales over 12 måneder gældende fra 1.1.2018.
-SFO-penge er kr. 750 og betales over 11 måneder, dog skal de elever der er tilmeldt til sommer-SFO betale over 12 måneder.
-Der er et opsigelsesvarsel på 1 måned fra den 1. på udmeldelse fra Høje Taastrup Privatskole. Opsigelsen skal ske skriftlig.
-Det er et krav at skolepengebetalingerne er tilmeldt PBS.
-Venligst kontakt kontoret ved problemer med tilmelding til Betaling service.

 

LEDELSE OG ADMINISTRATIONEN:

Kontorets åbningstider:
Mandag til fredag: 8.00-15.00

Tlf.: +45 6914 9414
Cvr.Nr.: +45 3467 8960

Mail: info@htps.dk 

Skoleleder
Mustafa Y. Özel
Mail:  leder@htps.dk

Viceleder
Zühtü Cosar
Mail: zc@htps.dk

 

 

 

 

Kontakt